9. Sınıf Matematik Müfredatı

10 Şubat 2020 0 ile dersanlatimi

2019-2020 9. Sınıf Matematik Müfredatı

 

9. SINIF MATEMATİK KONULARI
1. ÜNİTE – MANTIK
1 Önermeler ve Bileşik Önermeler 12 saat

2. ÜNİTE – KÜMELER
2 Kümelerde Temel Kavramlar 6 saat
3 Kümelerde İşlemler 14 saat

3. ÜNİTE – DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
4 Sayı Kümeleri 8 saat
5 Bölünebilme Kuralları 12 saat
6 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 24 saat
7 Üslü İfadeler ve Denklemler 18 saat
8 Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 36 saat

4. ÜNİTE – ÜÇGENLER
9 Üçgenlerde Temel Kavramlar 10 saat
10 Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 20 saat
11 Üçgenlerin Yardımcı Elemanları 14 saat
12 Dik Üçgen ve Trigonometri 14 saat
13 Üçgenin Alanı 12 saat

5. ÜNİTE – VERİ
14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 8 saat
15 Verilerin Grafikle Gösterilmesi 8 saat