Kombinasyonla Köşegen Sayısını Bulma Formülü

20 Şubat 2013 0 ile dersanlatimi

Kombinasyonla Köşegen Sayısını Bulma Formülü

C(n,2)-n = Köşegen Sayısını verir

Konveks bir ongenin köşegen sayısı

C(10,2)-10
45-10=35 dir.

diğer köşegen formülümüzle doğruluğunu kanıtlayabiliriz

n.(n-3):2
10.7:2
70:2=35 bulunur.

Bir köşesinden çizilen köşegenlerin sayısı, (n-3) tür.

Bir çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı
n.(n-3):2 dir.

Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için (2n-3) tane elemanı bilnmelidir. Bu elemanların en az (n-2) tanesi uzunluk, en çok (n-1) tanesi açı olmalıdır.