Kategori: LYS Matematik Konularını Oku

İntegral Uygulamaları

ile dersanlatimi

Konuyu Oku Konuyu İzle Konuyu Oku A. İNTEGRAL İLE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ Aşağıdaki şekilde y = f(x) eğrisi y = g(x) eğrisi x =…

Belirsiz İntegral

ile dersanlatimi

BELİRSİZ İNTEGRAL   A. DİFERANSİYEL KAVRAMI x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkeninin diferansiyeli denir. Fonksiyondaki…

Fonksiyonların Grafikleri

ile dersanlatimi

GRAFİKLER   GRAFİKLER y = f(x) fonksiyonunun analitik düzlemdeki (dik koordinat sistemindeki) görüntüsü olan noktalara, fonksiyonun grafiği denir. Eğriyi ortaya…

L Hospital Kuralı

ile dersanlatimi

L’HOSPİTAL KURALI   A. L’HOSPİTAL KURALI Bir fonksiyonun x = a noktasındaki limiti hesaplanırken karşımıza çıkan,       belirsizlikleri, belirsizliklerinden birine…

Ekstremum Noktaları

ile dersanlatimi

  EKSTREMUM PROBLEMLERİ   1. Birinci türevin + dan – ye geçtiği noktada, fonksiyonun yerel maksimum değerini aldığını, 2. Birinci…

Türev Alma

ile dersanlatimi

TÜREV ALMA   1. Türevin Tanımı 1 a, b birer reel sayı olmak üzere, fonksiyonu verilmiş olsun. limiti bir reel…

Limit ve Süreklilik

ile dersanlatimi

LİMİT ve SÜREKLİLİK   I. LİMİT A. SOLDAN YAKLAŞMA, SAĞDAN YAKLAŞMA x değişkeni a ya, a dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa,…

Matris ve Determinant

ile dersanlatimi

MATRİS ve DETERMİNANT   A. MATRİSİN TANIMI şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde (m tane…

Seriler

ile dersanlatimi

SERİLER   A. SERİLER Tanım (an) reel terimli bir dizi olmak üzere, sonsuz toplamına seri denir. an ye serinin genel…

Diziler

ile dersanlatimi

A. TANIM Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi adı verilir.         fonksiyonununda,         olduğuna…

Logaritma

ile dersanlatimi

LOGARİTMA   I. ÜSTEL FONKSİYONLAR VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2y = 24 eşitliğini sağlayan y değerini bulmak için yapılan işleme üslü…

Karmaşık Sayılar

ile dersanlatimi

KARMAŞIK SAYILAR   I. KARMAŞIK SAYILAR KÜMESİ Tanım sayısına sanal sayı (imajiner sayı) birimi denir. ve ile gösterilir.   Uyarı…

Trigonometri

ile dersanlatimi

TRİGONOMETRİ I. AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu…

Eşitsizlikler

ile dersanlatimi

EŞİTSİZLİKLER   A. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER   olmak üzere, şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik adı verilir.…

Polinomlar

ile dersanlatimi

POLİNOMLAR   A. POLİNOMLAR olmak üzere,       P(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + ……