Kategori: Polinomlar

Polinomlar

ile dersanlatimi

POLİNOMLAR   A. POLİNOMLAR olmak üzere,       P(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + ……