Kategori: YGS Geometri Konuları Oku

Üçgenlerde Uzunluk

ile dersanlatimi

DİK ÜÇGEN Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara…

Üçgenler

ile dersanlatimi

ÜÇGEN Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] È[AC]È [BC] = ABC dir. Burada; A,…

Açıortay Kenarortay

ile dersanlatimi

ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI 1. Açıortay Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışınlara açıortay denir. Yandaki şekilde AOB açısını…

Benzerlik

ile dersanlatimi

1. Benzer Üçgenler Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir. ABC ve DEF üçgenleri için;…

Çokgenler

ile dersanlatimi

ÇOKGENLER 1. Çokgen Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n…

Yamuk

ile dersanlatimi

Yamuk Alt ve üst kenarları paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Şekildeki ABCD yamuğunda [AB] // [DC] dir. 1. Yamukta açılar…

Çemberde Açılar

ile dersanlatimi

Çemberde Açılar ÇEMBER Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.O noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi, O merkezli…

Çemberde Uzunluk

ile dersanlatimi

Çemberde Açı ve Uzunluk TEĞET – KİRİŞ ÖZELLİKLERİ 1. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru, teğet olan doğruya diktir.AB…

Dairede Alan

ile dersanlatimi

Dairede Uzunluk ve Alan 1. Dairenin Alanı ve Çevresi O merkezli ve r yarıçaplı bir dairede Dairenin Alanı = pr2…

Uzay Geometrisi

ile dersanlatimi

BAZI KAVRAM ve TANIMLAR Geometride nokta, doğru, düzlem ve uzay gibi bazı kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. Kalemin veya sivri…