Uzay Geometri – Doğrunun Analitik İncelenmesi Formülleri

01 Aralık 2011 1 ile dersanlatimi

uzay geometri
 • Düzlemle Doğrunun Durumları
 • Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
 • Düzlemde Üç Doğrunun Birbirlerine Göre Durumları
 • Düzlemde Nokta İle Doğrunun  Durumları
 • Doğruların Düzlemde Ayırdığı Bölge Sayısı
 • Uzay Kavramı Ve Uzayda Doğrular
 • Uzay Belirtme Aksiyomları
 • Uzayda Farklı İki Düzlem Ya Paraleldir Ya Da Kesişirler.
 • Paralel Olmayan Farklı İki Düzlem Daima Kesişir.
 • Farklı İki Düzlem Daima Uzay Belirtir.
 • Kesişen İki Düzlemin Ortak Noktalarının Oluşturduğu Doğruya Arakesit Doğrusu Denir.

 

 • http://a1112.hizliresim.com/s/1/v4m0.png

http://resimalani.com/analitikgeometriformulleri.png
uzaygeometridogrununanalitikincelenmesi.zip